Kunnasta ja kunnosta

Sunnuntai 12.10.2008 klo 21.32 - Heljä Järvinen

Tänä päivänä arjen turvallisuuden lisäksi puhuttaa paljon myös kuntien vastuulla olevat terveyden – ja sairaanhoidon sekä vanhustenhuollon palvelut. Tosiasia on se, että kunnat joutuvat järjestämään nämä palvelut valtion asettamien velvoitteiden mukaan, oli rahaa tai ei. Liian pieniä talousarvioita tekemällä tai kunnan taloustilanteeseen vetoamalla ei näistä tehtävistä pääse eroon.

Vaikka yhteiskunta maksaakin sairauksien hoitamisesta suurimman osan on meillä kaikilla kuitenkin vastuu oman kuntomme ja terveytemme säilyttämisestä, ainakin niin, ettemme toiminnallamme terveyttämme ja hyvinvointiamme suorastaan pilaisi. Jokainen tietää näistä asioista: ylipainosta, tupakoinnista, alkoholista ja muista päihteistä. Jokainen myös tietää, mitä omalta kohdaltaan pitäisi näiden suhteen tehdä.

Kaikkien meidän turvallisuuteen sekä arkisissa toimissamme että varsinkin erilaisissa poikkeus- ja häiriötilanteissa liittyy myös ruumiillinen suorituskyky. Jos on normaalissa tai peräti hyvässä kunnossa on paremmat mahdollisuudet pelastautua erilaisista vaaratilanteista. Itse uskon, että koko kuntammekin hyvinvointi osaltaan riippuu kuntalaisten tarmosta ja kuntoisuudesta.

Kun ihminen voi hyvin sekä hengen että ruumiin puolesta pärjää hän paremmin arjen askareissa myös vastoinkäymisten sattuessa. Tietenkään kaikki meistä eivät voi olla supersuorittajia, eikä tarvitsekaan. Hyvät suhteet naapurustoon, sukulaisiin ja työtovereihin tiivistävät turvaverkkomme yhteiskunnan järjestämää lakisääteistä suojaa paremmaksi.

Pidetään välit kunnossa eikä jätetä kaveria. Saatammehan itsekin olla koska hyvänsä pienen tai isommankin avun tarpeessa.

 

2 kommenttia . Avainsanat: Terveyden- ja sairaanhoito, kunnan hyvinvointi