Tilitystä

Torstai 17.12.2009 klo 8.04 - Heljä Järvinen

Mennyt vuosi on ollut vaiherikas ja erittäin innostava sekä mieleenpainuva. Paljon on tapahtunut ja kaikkien asioiden eteen on tehty lukemattomia tunteja töitä. Kuten aina, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Olen sitä mieltä, että pohjatyö kaikille asioille tulee tehdä mahdollisimman hyvin ja lisäksi varasuunnitelmat suunnitelmille – Kaiken varalta!

Suurimpana yhteisenä voimainponnistuksena järjestimme täällä Keski-Suomessa Naisten Valmiusliiton valtakunnallisen TIKKA 2009 -harjoituksen. Tarkalleen 360 päivää suunnittelimme ja valmistelimme harjoitusta jossa Ilmasotakoulu ja Keski-Suomen maanpuolustuspiiri olivat merkittävimmät tukijat. Myös Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen Liiton sekä lukuisten yksityisten yritysten tuki oli harjoituksemme toteutukselle suuriarvoinen. Täten esitän nöyrän kiitokseni kaikille mukana olleille!

TIKKA 2009 -harjoituksen johtajana voin iloita kaikesta siitä, mitä vuoden aikana tapahtui. Nyt joku saattaa nostaa kulmakarvojaan ja ajatella, että mennyt on ollut vain ruusuilla tanssimista… Ei suinkaan! Kyllä matkan varrella on ollut myös piikkilankaa, mutta se ei päässyt ohjaajan rooliin. Olen oppinut iloitsemaan myös vastoinkäymisistä, sillä ne opettavat ja kannustavat ajattelemaan asioita aivan eri tavalla kuin jatkuva menestys. Myönteinen suhtautuminen antaa voimavaroja hankalienkin asioiden kohtaamiseen ja menestys tuntuu paremmalta, kun on kokemusta myös vastoinkäymisistä. Toki niitä vastoinkäymisiä ei kenenkään kohdalle soisi, mutta ne vain taitavat kuulua normaaliin elämään. Ne avaavat myös uusia mahdollisuuksia tulevaisuuteen.

Harjoituksemme onnistumista edesauttoi harjoitusorganisaation henkilövalintojen osuminen oikeaan. Vastuuta asioiden sujumisesta kantoivat tehtäväänsä sitoutuneet ja tarmokkaat naiset jotka loivat hyvän perustan siihen mitä tällainen suurharjoitus tarvitsee palvellakseen koulutukseen osallistujia riittävän hyvin. Tärkein tehtävämme oli antaa loistavissa olosuhteissa ajantasainen tieto arjen turvallisuustaidoista mutta suuri merkitys oli myös sillä, että saimme kokea onnistumisen ja oppimisen iloa hyvässä yhteishengessä 165 naisen voimin aurinkoisena syyskuun viikonloppuna. Olen kiitollinen jokaiselle kurssinjohtajalle ja kouluttajalle erikseen.

Arjen turvallisuustietojen ja -taitojen ylläpitäminen on meidän jokaisen velvollisuus. Meillähän on vastuu paitsi itsestämme myös lähimmäisistämme. Pidän naisille suunnattua vapaaehtoista maanpuolustus- ja turvallisuuskoulutusta jatkossakin tärkeänä yhteiskuntamme toimintakyvyn varmistamiseksi. Mitä erilaisimpia kriisejä, uhkia ja häiriötilanteita voi koska tahansa syntyä horjuttamaan totuttua arkeamme. Silloin tarvitaan valmiiksi hankittuja ja koulutettuja kykyjä poikkeuksellisissa tilanteissa toimimiseen.

Tätä naisten maanpuolustustoimintaa on sitoutuneesti tehty lähes koko itsenäisyytemme ajan eri järjestöissä ja on ollut ilo nähdä, kuinka toiminta on siirtynyt sukupolvelta toiselle. Nykyajan nuoret naiset ovat mukana yhtä vastuullisesti ja antaumuksellisesti kuin sodan nähnyt sukupolvi aikanaan. Uskon, että tulevaisuudessakin naiset tunnistavat ja täyttävät nämä velvollisuudet.

Nykyajan vaatimukset toiminnan ja koulutuksen laadulle ovat ehkä korkeammat kuin koskaan aiemmin. Oman toimintamme kanssa kilpailee niin paljon ja mitä erilaisimpia vapaa-ajan toiminnan mahdollisuuksia, että osallistujia ei saada muuhun kuin laadukkaaseen toimintaan, oli aate kuinka hyvä tahansa. Toiminnan on oltava mielekästä ja koulutuksen hyödyllistä. Mielestäni olemme tässä onnistuneetkin. Kuitenkin on tarpeen edelleen huolehtia tason säilymisestä ja pyrkiä parantamaan toimintaa jatkossakin, että sen kilpailukyky ja kiinnostavuus myös tulevaisuudessa säilyisivät.

joulutunnelmaa.jpg

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Naisten Valmiusliitto, TIKKA 2009, Ilmasotakoulu, Keski-Suomen maanpuolustuspiiri, Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen liitto, kurssinjohtaja, kouluttaja

TIKKA 2009 lentää Tikkakoskelle

Sunnuntai 23.8.2009 klo 22.46 - Heljä Järvinen

TIKKA_2009

Naisten Valmiusliiton valtakunnallinen NASTA-harjoitus, TIKKA 2009 lähenee. Harjoituksen johto-organisaatio on lyhyen kesätauon jälkeen jälleen terävässä kunnossa. Olen ilahtunut vastuuhenkilöiden tarmokkaasta sitoutumisesta tehtävään. Meillä kaikilla on halu tarjota onnistunut harjoitus. Laadukkaan koulutuksen mahdollistavassa ympäristössä ammattitaitoiset kouluttajat kurssinjohtajineen huolehtivat siitä, että viimeisin tieto saadaan tarjota harjoitukseen osallistuville. Hyvän koulutuksen lisäksi olemme onnekkaita, kun saamme kokea yhdessä oloa ja elämyksiä aikataulullisesti sekä koulutusaiheiltaan hyvin tiiviin kolmen päivän aikana. Näissä harjoituksissa emme kuitenkaan unohda ilon ja naurun hyväksi koettua vaikutusta henkiseen hyvinvointiin.

Meille naisille ei ole kovinkaan yksinkertaista ”ottaa ja lähteä” kouluttautumaan. Se vaatii yllättävän monenlaisten asioiden yhteen sovittamista ennakkoon ja myös kotiin paluu on oma prosessinsa. Kotona odottavat ikävöivät perheenjäsenet kaipaavat huomiota ja alkavan viikon työt vaativat oman järjestelyaikansa. Muutaman päivän tiukan koulutussession ja yhdessä koetun hauskanpidon jälkeen löytyy paljon positiivisia voimavaroja. Näillä voimavaroilla ja tuoreella tiedoilla varustetut naiset ovat arvokkaita henkilöitä työyhteisössäkin. Heillä on päivitetyt tiedot arjen turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä ja käytännön harjoitukset koulutuksen aikana ovat antaneet konkreettisen kuvan teoriasta.

aamu-usva.jpg

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: NASTA-harjoitus, Naisten Valmiusliitto, TIKKA 2009

Nasta juttu

Sunnuntai 26.4.2009 klo 18.33 - Heljä Järvinen

TIKKA_2009

Kevät on kauneimmillaan ja kesää vasta odotellaan, kun aikani ja ajatukseni pyörivät lähes taukoamatta Naisten Valmiusliiton valtakunnallisen NASTA-harjoituksen parissa. Olen saanut tehtäväkseni johtaa tämän naisille suunnatun harjoituksen nimeltään TIKKA 2009. Se toteutetaan Tikkakoskella Luonetjärven varuskunnassa 25.–27. syyskuuta ja yhteistyökumppaneina ja merkittävimpinä tukijoina ovat Ilmasotakoulu ja Keski-Suomen maanpuolustuspiiri. Harjoitukselle on piirretty tunnuskuvio, Tikka-lintu, joka on harjoituksen tunnuseläin, onnen tuoja ja maskotti. Sen muoto on virtaviivainen kuin hävittäjäkoneella. Värit ovat kuin Naisten Valmiusliiton logossa. Kuva-asetelmassa on myös ilmavoimiemme kansallisuustunnus, joka samalla toimii maalitauluna tikan osuessa napakymppiin, mikä ennakoinee tulevan harjoituksen hyvää onnistumista. Toki rinkula ja tikan muoto muistuttavat myös siitä, että TIKKA 2009-harjoitus tukeutuu Ilmavoimien varuskuntaan. Harjoitukseen odotetaan osallistuvan 250 naista eri puolilta Suomea. Naisten Valmiusliitto yhdessä alueneuvottelukuntien kanssa suunnittelee ja toteuttaa vuosittain kaksi suurta harjoitusta nimenomaan naisille. Nämä koulutukset ovat arjen turvallisuustaitoja tukevaa ja kehittävää sekä arjen häiriö- ja poikkeusolokoulutusta. Näihin harjoituksiin voi osallistua kuka tahansa suomalainen nainen. Koulutus on peruskoulutusta eikä siten edellytä ennakkotietoja tai taitoja.

TIKKA 2009-harjoituksessa on seitsemän muun kurssin lisäksi harjoituksen johdon kurssi, jossa olen siis myös kurssinjohtaja. Koko harjoituksen johtajana minun tulee opastaa ja tukea harjoituksen muuta organisaatiota, että Naisten Valmiusliiton määrittelemät koulutustavoitteet saavutetaan harjoitusta tukevassa ympäristössä ja puitteet ovat kaikin puolin kunnossa harjoituksen onnistumisen kannalta. Tehtäväni on myös huolehtia siitä, että johtamani organisaatio, kurssinjohtajat ja kouluttajat ovat huolehtineet osaltaan niistä velvollisuuksista mitä kyseinen tehtävä heiltä edellyttää. Olen iloinen siitä, että tämän harjoituksen johtotehtäviin olen saanut myös meiltä Kuhmoisista omia ammattitaitoisia naisiamme mukaan. Koko harjoitus toteutetaan vapaaehtoisvoimin.

Arjen turvallisuustaidot eivät ole trendiasioita, vaan niistä taidoista tulisi jokaisen huolehtia läpi elämän. Yksi arjen monista turvallisuutta lisäävistä asioista on huolehtia itsestään, niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Omat valmiudet selviytyä arjen monimuotoisissa, joskus haastavissakin tilanteissa ovat paremmat hyväkuntoisella, kuin esimerkiksi itsensä rapakuntoon saattaneella henkilöllä. Ihmisen oma turvaverkko syntyy kodin, koulun, naapureiden, ystävien ja työyhteisön sekä omien turvallisuustaitojen kautta. Tämän ylläpitäminen ja määräysten sekä lakien noudattaminen vähentää onnettomuuksille altistumista. Mikään vakuutuskaan ei ole niin kattava, että korvaisi kaikki aiheutuneet vahingot ja ihmishenkiähän ei tuo takaisin mikään.

Tulevan syksyn harjoituksessa koulutusaiheina ovat muun muassa Etsintä- ja maastoensiapu, Ikääntymisen haasteet turvallisuudelle, Paloturvallisuus ja Maastotaidot. Nämä taidot ovat meille kaikille hyvinkin tarpeellisia, mutta haluan kuitenkin esimerkkinä tuoda esiin Ikääntymisen haasteet turvallisuudelle-kurssin.

Väestömme vanhenee nopealla tahdilla ja todellisten ikäihmisten määrä lisääntyy vuosi vuodelta huimasti. Ikääntyvän ihmisen hoidon tulisikin olla kannustavaa ja kotona asumista tukevaa mahdollisimman pitkään ja siihen on löydetty monia hyviä ja edullisia ratkaisuja tarjoamalla ikääntyville erilaisia ohjattuja liikuntamahdollisuuksia ja henkistä hyvinvointia tukevia palveluja. Suurin haaste taitaa kuitenkin olla tässä ihmisiä vilisevässä yhteiskunnassa ikääntyvän ihmisen yksinäisyyden poistaminen. Edelleenkin on niin, että naiset elävät pidempään ja jäävät leskiksi.

Ikääntyminen tuo tullessaan monia vaivojakin. Peruskunnon ylläpitäminen vaatii meiltä jokaiselta melkoisesti työtä ja mitä vanhemmaksi tulemme, sitä enemmän haasteet lisääntyvät. On tutkittu, että muun muassa hyvä lihaskunto saattaa estää vanhuksen kaatumisonnettomuuksia. Liikunnallinen ja kunnostaan huolehtiva ihminen on ketterämpi, mikä estää monien tapaturmien synnyn. On myös totta, että joidenkin lääkkeiden, esimerkiksi unilääkkeiden käyttöön voi liittyä lisääntynyt tapaturmien vaara. Lääketieteen kehittyessä näitäkin haittoja saatetaan pystyä vähentämään. Ikääntymisen haasteet ovat myös liittomme valtakunnallisen turvallisuusseminaarin pääaihe marraskuussa Porissa.

Kartuttaessaan turvallisuustaitoja ihminen parantaa henkistä ja kehollista pääomaansa läheistensä ja koko yhteisömme hyödyksi.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: TIKKA 2009, Naisten Valmiusliitto, Ilmasotakoulu

Syystuulia

Sunnuntai 5.10.2008 klo 19.20 - Heljä Järvinen

Syksyn syvetessä on ollut aika taas paneutua järjestötöihin. Nyt suunnitellaan jo tarmokkaasti ensi syyskuussa Tikkakoskella pidettävää Naisten Valmiusliiton naisille suunnattua TIKKA – 09 suurharjoitusta. Harjoituksessa on johtavana aiheena arjen turvallisuus ja yhteiskunnan häiriötilanteisiin varautuminen. Harjoituksessa tulee olemaan koulutusta noin 250:lle näistä asioista kiinnostuneelle naiselle.

Kuluvana syksynä on myös toimintaa. Jo tulevana viikonloppuna pidetään Lievestuoreella ennakoivan ajon kurssi ja Luonetjärven varuskunnassa henkisen tuen perusteet – koulutus. Kaikissa näissä suuremmissa ja pienemmissä harjoituksissa tärkeänä yhteistyökumppanina on Maanpuolustuskoulutusyhdistys, joka nimestään huolimatta järjestää paljon muutakin kuin sotilaallista toimintaa.

Marraskuussa on Jyväskylän Agora Centerissä Naisten Valmiusliiton valtakunnallinen turvallisuusseminaari. Naisten Valmiusliiton Keski-Suomen alueneuvottelukunnan puheenjohtajana olen saanut olla mukana tätäkin suunnittelemassa ja alkusyksy onkin kulunut kuin huomaamatta. 

Naisten Valmiusliitolla on Suomessa 12 alueneuvottelukuntaa ja olen saanut olla näitä edustamassa liiton työvaliokunnassa. Työvaliokunnassa, joka esittelee liiton hallitukselle mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseksi nykyajan vaatimuksia vastaten ja tulevaisuuttakin varten. Naisten Valmiusliiton järjestötyöryhmän jäsenenä olen mukana kehittämässä liiton eri jäsenjärjestöjen entistä parempaa yhteistyötä.

Kaiken tämän ohella olen onneksi jaksanut puurtaa kuntoiluprojektieni parissa. Vuosi on jo tullut täyteen ja tulokset alkavat pikku hiljaa näkyä. Ja tuntua (puolison huom.). Kyseessä ei ole siis 35:n villitys vaan lopunikäiseksi tarkoitettu projekti. =)

Lisätietoja koulutuksista ja tapahtumista:

Naisten Valmiusliitto ry

Maanpuolustuskoulutusyhdistys

2 kommenttia . Avainsanat: Turvallisuuskoulutus, Naisten Valmiusliitto, Maanpuolustuskoulutusyhdistys