Tilitystä

Torstai 17.12.2009 klo 8.04 - Heljä Järvinen

Mennyt vuosi on ollut vaiherikas ja erittäin innostava sekä mieleenpainuva. Paljon on tapahtunut ja kaikkien asioiden eteen on tehty lukemattomia tunteja töitä. Kuten aina, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Olen sitä mieltä, että pohjatyö kaikille asioille tulee tehdä mahdollisimman hyvin ja lisäksi varasuunnitelmat suunnitelmille – Kaiken varalta!

Suurimpana yhteisenä voimainponnistuksena järjestimme täällä Keski-Suomessa Naisten Valmiusliiton valtakunnallisen TIKKA 2009 -harjoituksen. Tarkalleen 360 päivää suunnittelimme ja valmistelimme harjoitusta jossa Ilmasotakoulu ja Keski-Suomen maanpuolustuspiiri olivat merkittävimmät tukijat. Myös Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen Liiton sekä lukuisten yksityisten yritysten tuki oli harjoituksemme toteutukselle suuriarvoinen. Täten esitän nöyrän kiitokseni kaikille mukana olleille!

TIKKA 2009 -harjoituksen johtajana voin iloita kaikesta siitä, mitä vuoden aikana tapahtui. Nyt joku saattaa nostaa kulmakarvojaan ja ajatella, että mennyt on ollut vain ruusuilla tanssimista… Ei suinkaan! Kyllä matkan varrella on ollut myös piikkilankaa, mutta se ei päässyt ohjaajan rooliin. Olen oppinut iloitsemaan myös vastoinkäymisistä, sillä ne opettavat ja kannustavat ajattelemaan asioita aivan eri tavalla kuin jatkuva menestys. Myönteinen suhtautuminen antaa voimavaroja hankalienkin asioiden kohtaamiseen ja menestys tuntuu paremmalta, kun on kokemusta myös vastoinkäymisistä. Toki niitä vastoinkäymisiä ei kenenkään kohdalle soisi, mutta ne vain taitavat kuulua normaaliin elämään. Ne avaavat myös uusia mahdollisuuksia tulevaisuuteen.

Harjoituksemme onnistumista edesauttoi harjoitusorganisaation henkilövalintojen osuminen oikeaan. Vastuuta asioiden sujumisesta kantoivat tehtäväänsä sitoutuneet ja tarmokkaat naiset jotka loivat hyvän perustan siihen mitä tällainen suurharjoitus tarvitsee palvellakseen koulutukseen osallistujia riittävän hyvin. Tärkein tehtävämme oli antaa loistavissa olosuhteissa ajantasainen tieto arjen turvallisuustaidoista mutta suuri merkitys oli myös sillä, että saimme kokea onnistumisen ja oppimisen iloa hyvässä yhteishengessä 165 naisen voimin aurinkoisena syyskuun viikonloppuna. Olen kiitollinen jokaiselle kurssinjohtajalle ja kouluttajalle erikseen.

Arjen turvallisuustietojen ja -taitojen ylläpitäminen on meidän jokaisen velvollisuus. Meillähän on vastuu paitsi itsestämme myös lähimmäisistämme. Pidän naisille suunnattua vapaaehtoista maanpuolustus- ja turvallisuuskoulutusta jatkossakin tärkeänä yhteiskuntamme toimintakyvyn varmistamiseksi. Mitä erilaisimpia kriisejä, uhkia ja häiriötilanteita voi koska tahansa syntyä horjuttamaan totuttua arkeamme. Silloin tarvitaan valmiiksi hankittuja ja koulutettuja kykyjä poikkeuksellisissa tilanteissa toimimiseen.

Tätä naisten maanpuolustustoimintaa on sitoutuneesti tehty lähes koko itsenäisyytemme ajan eri järjestöissä ja on ollut ilo nähdä, kuinka toiminta on siirtynyt sukupolvelta toiselle. Nykyajan nuoret naiset ovat mukana yhtä vastuullisesti ja antaumuksellisesti kuin sodan nähnyt sukupolvi aikanaan. Uskon, että tulevaisuudessakin naiset tunnistavat ja täyttävät nämä velvollisuudet.

Nykyajan vaatimukset toiminnan ja koulutuksen laadulle ovat ehkä korkeammat kuin koskaan aiemmin. Oman toimintamme kanssa kilpailee niin paljon ja mitä erilaisimpia vapaa-ajan toiminnan mahdollisuuksia, että osallistujia ei saada muuhun kuin laadukkaaseen toimintaan, oli aate kuinka hyvä tahansa. Toiminnan on oltava mielekästä ja koulutuksen hyödyllistä. Mielestäni olemme tässä onnistuneetkin. Kuitenkin on tarpeen edelleen huolehtia tason säilymisestä ja pyrkiä parantamaan toimintaa jatkossakin, että sen kilpailukyky ja kiinnostavuus myös tulevaisuudessa säilyisivät.

joulutunnelmaa.jpg

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Naisten Valmiusliitto, TIKKA 2009, Ilmasotakoulu, Keski-Suomen maanpuolustuspiiri, Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen liitto, kurssinjohtaja, kouluttaja

Ohi On 360!

Keskiviikko 30.9.2009 klo 9.00 - Heljä Järvinen

 

tikka-esittely.jpg

Tasan vuosi sitten ammuimme lähtölaukauksen Naisten Valmiusliiton Keski-Suomen alueneuvottelukunnan järjestämään TIKKA 2009 -harjoituksen suunnitteluun. Aika tuntui eteenpäin ajateltuna pitkältä, mutta nyt tuntuu siltä kuten aina, että aika onkin ollut kovin lyhyt. Harjoituksen johtoryhmä suunnitteli ja valmisteli tätä harjoitusta suurella huolella kurssinjohtajien ja kouluttajien kanssa erilaisia vaihtoehtoja pohtien yhdessä Ilmasotakoulun ja Keski-Suomen maanpuolustuspiirin kanssa. Yhteistyö onkin ollut kaikin puolin antoisaa ja hedelmällistä, todellista rakentavaa vuorovaikutusta. Onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi pyrimme kaikissa toimissamme huomioimaan kurssilaisten tarpeet.

tikka_2009_maastotaidot-kurssi_kuva_pekka_tuunanen_mpk.jpg

Harjoituksemme sujuikin samassa hyvässä hengessä kuin valmistelu ja saavutimme sille asettamamme tavoitteet. Harjoitusviikonloppuna tunnit ja päivät riensivät uutta oppien ja vanhaa kerraten positiivisessa ja hyvässä hengessä. Huomasin, että kaikilla oli vastaanottavainen iloinen vire. Päivät olivat kiireisiä ja pitkiä, mutta ne osoittivat sen, että me naiset kykenemme joustamaan ja tekemään nopeasti ratkaisuja tilanteen niin vaatiessa. Näitä valmiuksia - joustamista, ongelmaratkaisukykyä ja luovuutta iloista mieltäkään unohtamatta - tarvitsemme arkielämän tuomissa moninaisissa haasteissa. Lisäksi jokainen meistä tarvitsee ajantasaista tietoa arjen turvallisuustaidoista sekä toiminnasta häiriötilanteissa tai poikkeusoloissa.

tikka-liiton_edustajia.jpg

Minulla on hyvä tunne siitä, että maskottimme tikka-lintu lensi, tosin muutaman silmukan tehtyään, napakymppiin! Normaalissakin arjessa niitä silmukoita tulee tehtyä mutta tärkeintä on se, että meillä on kyky ja taito saada lento myös oikaistua. Saavutimme siis tärkeimmän - onnistuneen, hyvän harjoituksen. Tästä saan kiittää kaikkia TIKKA 2009 -harjoitukseen osallistujia, sillä ilman työhönsä sitoutuneita kurssinjohtajia, kouluttajia ja harjoituksen johtoa, emme olisi tavoitettamme saavuttaneet.

 

tikka_2009-1.jpgIlmasotakoululta saimme käyttöömme hienot valtaosin hiljattain saneeratut majoitus – ja koulutustilat sekä kaiken muunkin pyytämämme henkilö- ja materiaalituen. Minulle tuli tunne, että meistä haluttiin pitää huolta! Piditte meitä, kuin kukkaa kämmenellä!

 

 

Harjoituksen johtajana saan iloita siitä, että olen saanut jakaa tämän kaiken teidän kanssanne!

 

tikka-avajaismarssiin_valmistautuminen.jpg

TIKKA 2009- harjoituksen päätöstilaisuuteen valmistautuminen

kone.jpg

Draken

tikka_2009_-_perjantain_lehti.pdf

tikka_2009_-_lauantain_lehti.pdf

tikka_2009_-_sunnuntain_lehti.pdf

2 kommenttia . Avainsanat: TIKKA 2009 -harjoitus, Keski-Suomen alueneuvottelukunta, Ilmasotakoulu, Keski-suomen Maanpuolustuspiiri

Nasta juttu

Sunnuntai 26.4.2009 klo 18.33 - Heljä Järvinen

TIKKA_2009

Kevät on kauneimmillaan ja kesää vasta odotellaan, kun aikani ja ajatukseni pyörivät lähes taukoamatta Naisten Valmiusliiton valtakunnallisen NASTA-harjoituksen parissa. Olen saanut tehtäväkseni johtaa tämän naisille suunnatun harjoituksen nimeltään TIKKA 2009. Se toteutetaan Tikkakoskella Luonetjärven varuskunnassa 25.–27. syyskuuta ja yhteistyökumppaneina ja merkittävimpinä tukijoina ovat Ilmasotakoulu ja Keski-Suomen maanpuolustuspiiri. Harjoitukselle on piirretty tunnuskuvio, Tikka-lintu, joka on harjoituksen tunnuseläin, onnen tuoja ja maskotti. Sen muoto on virtaviivainen kuin hävittäjäkoneella. Värit ovat kuin Naisten Valmiusliiton logossa. Kuva-asetelmassa on myös ilmavoimiemme kansallisuustunnus, joka samalla toimii maalitauluna tikan osuessa napakymppiin, mikä ennakoinee tulevan harjoituksen hyvää onnistumista. Toki rinkula ja tikan muoto muistuttavat myös siitä, että TIKKA 2009-harjoitus tukeutuu Ilmavoimien varuskuntaan. Harjoitukseen odotetaan osallistuvan 250 naista eri puolilta Suomea. Naisten Valmiusliitto yhdessä alueneuvottelukuntien kanssa suunnittelee ja toteuttaa vuosittain kaksi suurta harjoitusta nimenomaan naisille. Nämä koulutukset ovat arjen turvallisuustaitoja tukevaa ja kehittävää sekä arjen häiriö- ja poikkeusolokoulutusta. Näihin harjoituksiin voi osallistua kuka tahansa suomalainen nainen. Koulutus on peruskoulutusta eikä siten edellytä ennakkotietoja tai taitoja.

TIKKA 2009-harjoituksessa on seitsemän muun kurssin lisäksi harjoituksen johdon kurssi, jossa olen siis myös kurssinjohtaja. Koko harjoituksen johtajana minun tulee opastaa ja tukea harjoituksen muuta organisaatiota, että Naisten Valmiusliiton määrittelemät koulutustavoitteet saavutetaan harjoitusta tukevassa ympäristössä ja puitteet ovat kaikin puolin kunnossa harjoituksen onnistumisen kannalta. Tehtäväni on myös huolehtia siitä, että johtamani organisaatio, kurssinjohtajat ja kouluttajat ovat huolehtineet osaltaan niistä velvollisuuksista mitä kyseinen tehtävä heiltä edellyttää. Olen iloinen siitä, että tämän harjoituksen johtotehtäviin olen saanut myös meiltä Kuhmoisista omia ammattitaitoisia naisiamme mukaan. Koko harjoitus toteutetaan vapaaehtoisvoimin.

Arjen turvallisuustaidot eivät ole trendiasioita, vaan niistä taidoista tulisi jokaisen huolehtia läpi elämän. Yksi arjen monista turvallisuutta lisäävistä asioista on huolehtia itsestään, niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Omat valmiudet selviytyä arjen monimuotoisissa, joskus haastavissakin tilanteissa ovat paremmat hyväkuntoisella, kuin esimerkiksi itsensä rapakuntoon saattaneella henkilöllä. Ihmisen oma turvaverkko syntyy kodin, koulun, naapureiden, ystävien ja työyhteisön sekä omien turvallisuustaitojen kautta. Tämän ylläpitäminen ja määräysten sekä lakien noudattaminen vähentää onnettomuuksille altistumista. Mikään vakuutuskaan ei ole niin kattava, että korvaisi kaikki aiheutuneet vahingot ja ihmishenkiähän ei tuo takaisin mikään.

Tulevan syksyn harjoituksessa koulutusaiheina ovat muun muassa Etsintä- ja maastoensiapu, Ikääntymisen haasteet turvallisuudelle, Paloturvallisuus ja Maastotaidot. Nämä taidot ovat meille kaikille hyvinkin tarpeellisia, mutta haluan kuitenkin esimerkkinä tuoda esiin Ikääntymisen haasteet turvallisuudelle-kurssin.

Väestömme vanhenee nopealla tahdilla ja todellisten ikäihmisten määrä lisääntyy vuosi vuodelta huimasti. Ikääntyvän ihmisen hoidon tulisikin olla kannustavaa ja kotona asumista tukevaa mahdollisimman pitkään ja siihen on löydetty monia hyviä ja edullisia ratkaisuja tarjoamalla ikääntyville erilaisia ohjattuja liikuntamahdollisuuksia ja henkistä hyvinvointia tukevia palveluja. Suurin haaste taitaa kuitenkin olla tässä ihmisiä vilisevässä yhteiskunnassa ikääntyvän ihmisen yksinäisyyden poistaminen. Edelleenkin on niin, että naiset elävät pidempään ja jäävät leskiksi.

Ikääntyminen tuo tullessaan monia vaivojakin. Peruskunnon ylläpitäminen vaatii meiltä jokaiselta melkoisesti työtä ja mitä vanhemmaksi tulemme, sitä enemmän haasteet lisääntyvät. On tutkittu, että muun muassa hyvä lihaskunto saattaa estää vanhuksen kaatumisonnettomuuksia. Liikunnallinen ja kunnostaan huolehtiva ihminen on ketterämpi, mikä estää monien tapaturmien synnyn. On myös totta, että joidenkin lääkkeiden, esimerkiksi unilääkkeiden käyttöön voi liittyä lisääntynyt tapaturmien vaara. Lääketieteen kehittyessä näitäkin haittoja saatetaan pystyä vähentämään. Ikääntymisen haasteet ovat myös liittomme valtakunnallisen turvallisuusseminaarin pääaihe marraskuussa Porissa.

Kartuttaessaan turvallisuustaitoja ihminen parantaa henkistä ja kehollista pääomaansa läheistensä ja koko yhteisömme hyödyksi.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: TIKKA 2009, Naisten Valmiusliitto, Ilmasotakoulu