Iäkkäiden kotona selviytyminen arjessa - apuvälineet apuna

Torstai 23.10.2014 - Heljä Järvinen

Geronteknologia on teknisiä apuvälineitä ja menetelmiä joiden avulla voidaan edistää ja ylläpitää heikkokuntoisempienkin vanhusten kotihoidossa selviämistä ja siirtää laitoshoitoon joutumisen ajankohtaa.

Geronteknologisten laitteiden hankinta ei yksin ratkaise kotona asumisen vaikeuksia. Lisäksi tarvitaan aina hoitajan inhimillistä huolenpitoa.

Tällä hetkellä ja jo muutaman vuosikymmenen ajankin on ollut melko laajassa käytössä n. turvaranneke tai turvapuhelinjärjestelmä joiden avulla on voitu saada palvelun asiakkaana olevalle vanhukselle apua kotiin erilaisissa hätätilanteissa.

Nykyaikana teknologia mahdollistaa hankittavaksi kohtuullisella hinnalla hienostuneempiakin apuvälineitä vanhusten turvaamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi kulunvalvontaan ja vanhuksen elintoimintojen havaitsemiseen käyttökelpoiset liikkeentunnistimet, turvamatot, ovihälyttimet, kaatumishälyttimet ja karkailevien ja eksyvien vanhusten turvaksi myös erilaiset paikannusjärjestelmät.

Asumisen turvallisuutta voidaan parantaa savu- ja palovaroittimilla, turvaliesillä ja muilla ajastettavilla kodinkoneilla. Lisäksi öistä turvallisuutta voidaan parantaa liikkeentunnistimella toimivilla valaisimilla, jolloin asiakkaat eivät joudu kompuroimaan pimeässä.

Vanhusten omatoimisuutta voidaan tukea mitä erilaisimmilla kalenteri- ja muistutusjärjestelmillä, joiden toteutukseen jo nykyaikaiset tietotekniikan mahdollisuudet ovat lähes lukemattomat. Jo nyt vanhusikään tulevat ikäluokat ovat käyttäneet työssään tietojärjestelmiä ja kykenevät varmaan myös korkeassa iässä käyttämään yksinkertaisia ja automatisoituja järjestelmiä. On myös käytettävissä sovelluksia lääkkeiden annosteluun ja jopa aterioiden jakeluun.

- liikkeentunnistusmatot (vuoteesta nousu, huoneistosta poistuminen tai siellä liikkuminen tai liikkumattomuus)

- älypatjat (voidaan seurata asukkaan elintoimintoja, lähinnä hengitysliikkeitä ja unissaan kääntyilyä

- kameravalvonta (kaksisuuntainen kuva- ja puheyhteys)

Kaikki edellä mainitut tekniset valvontalaitteet puuttuvat asukkaan yksityisyyden suojaan ja siksi niitä voidaan ottaa käyttöön ainoastaan hänen suostumuksellaan.

Laitteistojen kustantaminen jäänee kotikunnan sosiaali- ja terveystoimen tai vaihtoehtoisesti asiakkaan (omaisen) vastuulle. Joka tapauksessa geronteknologian käyttö säästää sekä asiakkaan, että yhteiskunnan kustannuksia mahdollistaessaan hoidon ja asumisen kotona pidempään.

pelargonia.jpg

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Geronteknologia, turvaranneke, liiketunnistinvalaisimet, ovihälyttimet,